AKMED YAZ OKULU: ANTİK ÇAĞ’DAN BİZANS DÖNEMİ’NE PARA TARİHİ VE NUMİSMATİK

İki haftalık yoğun kursta, Arkaik Çağ’dan Bizans Dönemi’ne (MÖ c. 650 – MS 1453) para tarihi ve numismatik konusu geniş bir kronolojik çerçevede ele alınacaktır. Dersler, Prof. Dr. Oğuz Tekin (Koç Üniversitesi, İstanbul) ve Dr. Peter van Alfen (American Numismatic Society, New York) tarafından verilecektir. Numismatiğe yeni başlayanları hedefleyen kurs, eski Yunan, Roma ve Bizans numismatiğine giriş niteliğinde olup katılımcılara bir yandan temel numismatik bilgisini vermeyi öte yandan arkeoloji, tarih ve sanat tarihi alanlarındaki çalışmalarında numismatiğin bir araç olarak nasıl kullanılabileceğini göstermeyi amaçlamaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız