HAKKIMIZDA

GABAM Hakkında

‘KOÇ ÜNİVERSİTESİ – STAVROS NIARCHOS VAKFI, GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS ARAŞTIRMALARI MERKEZİ’ (GABAM), Koç Üniversitesi ve Stavros Niarchos Vakfı’nın destekleriyle 2015 yılı Ocak ayında Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde kurularak çalışmalarına başlamıştır. GABAM, Türkiye’de Bizans sanatı tarihi ve arkeolojisi konusunda kurulan ilk bilimsel araştırma merkezi olmuştur.

Neden Bizans Araştırmaları Merkezi?

Geçmiş uygarlıklardan günümüze kalan kültür varlıkları, bütün insanlığın ortak mirası sayılmakta ve günümüz dünyasında toplumların en değerli zenginliklerinden biri olarak görülmektedir. Tarihin en eski çağlarından beri çok sayıdaki uygarlığa anayurt olan bugünkü Türkiye toprakları, kültürel mirasının zenginliği ve çeşitliliği bakımından Dünya’nın önde gelen ülkelerinden birisidir. Antik Çağ’ın sonlarından başlayarak bütün Ortaçağ boyunca on bir yüzyıl bu topraklarda varlığını sürdürmüş olan Bizans uygarlığı da, modern Türkiye’nin kültür mirasının önemli parçalarından birini oluşturmaktadır. Bizans uygarlığını tanımak, Anadolu ortaçağını tanımak; bu coğrafyayı süreç içersinde paylaştıkları, etkileşimde ve kültür alışverişinde bulundukları Selçuklu, Türk Beylikleri ve sonrasında Osmanlı uygarlıklarını tanımak açısından da önem taşımaktadır. Bizans uygarlığı modern Avrupa’nın kültürünün biçimlenmesine de katkıda bulunmuş, kültürel serpintileri günümüze kadar ulaşmıştır.

Merkez’in İstanbul’da kurulmuş olmasının da ayrı bir anlamı vardır: Bu kent, Roma İmparatoru I. Constantinus tarafından İmparatorluğun yeni başkenti olarak ilan edildiği İ.S. 330 yılından 1453 yılına kadar Bizans İmparatorluğu’na başkentlik yapmış, Bizans kültürünün oluşum ve gelişiminde başat bir rol oynamıştır. 

Bugün, başta mimari olmak üzere Bizans uygarlığının kalıntılarının en yoğun olarak bulunduğu ülke Türkiye’dir. Bu nedenle Türkiye, özellikle de İstanbul Bizans çalışmaları bakımından önemlidir ve büyük bir bilimsel potansiyeli barındırmaktadır.

Amaç ve Etkinlikler

GABAM, bu önemli potansiyeli değerlendirmek düşüncesiyle kurulmuş bir bilimsel araştırma merkezidir. Merkez, Geç Antik Çağ ve Bizans olarak adlandırılan kültür dönemleri (yaklaşık olarak M.S. 3.–15. yüzyıllar arası) ile ilgili bilimsel çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirmeyi, ilgili disiplinlere evrensel ölçekte bilimsel katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedefini gerçekleştirmek üzere Merkez şu etkinliklerde bulunmaktadır:

  • Bizans sanatı tarihi ve arkeolojisi ile ilgili ulusal ve uluslararası ölçekte bilimsel araştırma projeleri hazırlamak ve yürütmek, uygun gördüğü projeleri desteklemek; 
  • Tarih, arkeoloji, sanat tarihi, antropoloji, epigrafi, sosyoloji, felsefe gibi birçok bilim dalı ile işbirliği içersinde disiplinler-arası çalışmalar gerçekleştirmek; 
  • Koç Üniversitesi bünyesinde ilgili disiplinlerde doktora ve doktora sonrası araştırma bursları sağlamak;
  • Amacı doğrultusunda bilimsel konferans, sempozyum ve çalıştaylar düzenlemek; 
  • Konusu ile ilgili alanlarda bilimsel yayınlar yapmak; 
  • Bizans uygarlığına ait kültürel varlıkların korunmasına ve tanıtılmasına katkı sağlamak, bu amaçla projeler oluşturmak ve uygun projeleri desteklemek.

Çalışanlar

Engin AKYÜREK
Direktör

Lisans öğrenimini ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamlayan Engin Akyürek, daha sonra yüksek lisans ve doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde bitirmiştir. Vehbi Koç Vakfı ve The Johns Hopkins University’den sağlanan bursla 1993-1994 yılları arasında The Johns Hopkins University’de (ABD, Maryland) doktora çalışmasına devam eden Akyürek, daha sonra Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) verdiği Doktora Sonrası Yurtdışı Bursu ile 1998 yılında üç ay süre ile University of Illinois’de (ABD) ‘Misafir Öğretim Üyesi’ olarak çalışmıştır. 1998 – 2014 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

Nikos KONTOGIANNIS
Direktör Yardımcısı
 

Atina Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayan Nikos Kontogiannis MPhil ve doktora derecelerini sırasıyla Birmingham ve Atina üniversitelerinden aldı. On beş yıldan fazla süre Yunanistan Arkeoloji Servisi’nden Bizans arkeolojisi alanında çalıştı ve çeşitli bölgelerdeki anıt koruma, kazı ve kültür yönetim projelerinde yer aldı. 2005-2009 yılları arasında Peloponnese Üniversitesi Tarih, Arkeoloji ve Kültürel Kaynaklar Yönetimi Bölümü’nde ders verdi. 2013 yılında Atina İngiliz Okulu’nun yüzüncü yıl ödülünü aldı, Seeger Yunan Çalışmaları Merkezi (Princeton, 2004), Dumbarton Oaks Koleksiyon ve Araştırma Kütüphanesi’nde (Washington D.C., 2014) ve Metropolitan Sanat Müzesi’nde (New York, 2015) araştırmacı olarak çalıştı. 

Barış ALTAN
İdari Koordinatör

İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde mimarlık ve restorasyon alanında yüksek lisans eğitimi aldı. 1998-2000 döneminde Tarih Vakfı’nda kültürel miras alanında çeşitli projelerde yer aldı. 2008-2010 yılları arasında Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı’nda genel müdürlük görevini yürüttü. Haziran 2010’da Europa Nostra tarafından İstanbul’da düzenlenen yıllık kongrede etkinlik koordinatörü olarak görev aldı ve Europa Nostra Türkiye’nin kuruluş sürecinde genel sekreterlik görevini üstlendi. 2010-2013 arasında çeşitli rölöve çalışmaları gerçekleştirdikten sonra Ekim 2013 – Aralık 2015 döneminde LIMEN: Ege’den Karadeniz’e Kültürel Limanlar projesinin yöneticiliğini yürüttü.

Yönetim Kurulu

 

Danışma Kurulu