GABAM Lectures 15GABAM Lecture 15: Bizans Mimarisinde Şelçuklu İzleri (13. Yüzyıl) Yeni Gözlemler

Speaker: Neslihan Asutay-Effenberger (Ruhr University, Bochum)

The lecture is open to public and will be in Turkish.