İstanbul Kent Surları

1000 yıldan uzun süre Konstantinopolis kentini korumuş olan surlar, günümüzde İstanbul kentinin kültürel mirasının da önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Beşinci yüzyıl başlarında inşa edilen ve çeşitli dönemlerde eklemeler ve onarımlar geçiren bu savunma sistemi, Geç Roma ve Ortaçağ askeri mimarlığının önemli bir örneğidir. GABAM, bir bölümü (Kara Surları) UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan surlara ilişkin 2017 yılında başlatmış olduğu proje ile dijital bir kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu proje kapsamında surlardan günümüze ulaşmış tüm bölümlerin detaylı bir envanteri hazırlanmakta olup derlenen veriler interaktif coğrafi-mekânsal platformda toplanacaktır.

Bizans Müzik Aletleri

Atina’da bulunan Müziğin Dostları Derneği ile ortaklaşa olarak GABAM, Bizans dönemi müzik aletlerine odaklanan ve 2 yıl sürecek yeni bir araştırma projesi başlattı.Projenin temel amacını, Bizans dönemi müzik aletlerine ait kapsamlı bir dokümantasyona ek olarak araştırmacılar için bir veritabanı, genel kullanıcılar için bir dijital sergi ve eğitim amaçlı uygulamaların olduğu bir web portalının tasarlanması ve geliştirilmesi oluşturmaktadır.

Damatris Sarayı’nın Belgelenmesi

Konstantinopolis’in Asya Yakası’nda Bizans imparatorlarının yazlık sarayı olan, İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından 2012 yılından beri kazı çalışmaları yürütülen yapının belgelenmesi 2016 yılında GABAM tarafından gerçekleştirildi. Yaklaşık 5500 m2’lik bu alan İstanbul’da kazısı gerçekleştirilen en geniş arkeolojik alanlardan biridir. Yapı 32 günlük saha ve 67 günlük ofis çalışması ile lazer tarayıcı ile belgelendi. Kazı sonuçlarının GABAM ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin ortaklığında 2018 yılında yayınlanması planlanmaktadır.

Bizans Anıtları Fotoğraf Arşivi Projesi

İstanbul’daki Bizans anıtlarına ait bir dijijal fotoğraf arşivi oluşturma projesidir. Arşivin çekirdeğini Tarihi Yarımada’daki anıtlar oluşturmaktadır. Arşive ile ilgili detaylı bilgiye aşağıki linkten ulaşılabilir.