Melek Delilbaşı

Sözlü Tarih Görüşmesi

Mekan: Kadıköy/İstanbul Zamanı: 21 Nisan 2018 Süre: 1 saat 30 dakika

1968’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu ve aynı bölümde asistan olarak görev aldı. 1973’te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden doktora derecesini aldı ve 2014’te emekli oluncaya dek burada öğretim üyesi olarak görev yaptı. Çeşitli idari görevlerde bulunduğu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümünü kurdu ve 2006’dan 2022’deki vefatına dek Bizans/Doğu Roma İncelemeleri Ulusal Komitesinin başkanlığını yürüttü.