“Türkiye’de Bir Bizansçı Olmak” Sözlü Tarih Projesi: Türkiye’de Bizans Çalışmalarının Geçmişi, Bugünü ve Geleceği

Proje Hakkında

Türkiye’de Bizans kültürüne yönelik ilk çalışmalar 20. yüzyılın başlarına kadar inse de, Türk üniversitelerinde bu alandaki bilimsel çalışmalar ancak yüzyılın ikinci yarısında başlamış, 1990’lardan itibaren ivme kazanmış ve 2000’li yıllardan itibaren de kayda değer bir artış göstermiştir…