Eskiçağ ve Ortaçağ’da Byzantion – Konstantinopolis – İstanbul ve Yakın ÇevresiKoç Üniversitesi – Stavros Niarchos Vakfı Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi ile İstanbul Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği seminer İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Kitaplığı’nda gerçekleşti.