Meryem Acara Eser

Sözlü Tarih Görüşmesi

Mekan: Beyoğlu/İstanbul Zamanı: 26 Kasım 2022 Süre: Hazırlanıyor

1987’de Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde 1990’da tamamladı. Doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden 1997’de aldı. Doktora programı sırasında Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2005’ten beri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde öğretim üyesi olarak görevini sürdürüyor.