Kültürel miras konusunda farkındalığı ve Türkiye’de Bizans araştırmalarının büyümesini teşvik eden, Koç ailesi üyelerinden merhum Sevgi Gönül’ün anısına, 2007 yılından beri, üç yılda bir Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu düzenleniyor. GABAM, Haziran 2019’teki beşinci sempozyumdan başlayarak sempozyum organizasyonunu üstlendi. Beşinci sempozyumun ana teması “Bizans Anadolu’su: Mekân ve Topluluklar” idi. Sempozyum, Anadolu yerleşimleri ve toplumlarına odaklanarak dengeyi yeniden sağladı. Fikir paylaşmak, yerleşik görüşleri sorgulamak ve tarih ile sanat tarihi saha çalışmaları ve araştırmalarından ortaya çıkan bol miktarda yeni malzemeyi teşhir etmek için çeşitli disiplinlerden yeni seslere yer verildi. Bizans Anadolu’nun çalışmaları yürüten uluslararası ve yerli akademisyenlerin katkıları, gelecekteki araştırmalar için yeni bir referans oluşturmak üzere bir araya getirildi.