Halki Kutsal Üçlüsünün Çevresi: Patrik II. Metrophanes Zamanında İstanbul Yunan Kütüphaneleri (16. Yüzyıl)14-16 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen konferans, Bizans’ın düşmesinin ardından ilk iki yüzyılda Konstantinopolis ve çevresinde bulunan Yunan kütüphanelerinin kurulmasına ya da yeniden oluşturulmasına adanmıştır. Konferans, 16. yüzyılda İstanbul’un Halki adasındaki Kutsal Üçlü Manastırı’ndaki kütüphanenin geleceğin patriği Metrophanes II tarafından güzelleştirilmesi ile ilgili olan simgesel vakaya odaklandı. GABAM, üç günlük konferansın ikinci gününü ANAMED’de düzenledi. GABAM müdürü tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından konferans, “16. Yüzyılda Patrikhane ve Manastırları”, “Patrikhane Kütüphanesi ve Patriklerin Kütüphaneleri” ve “Konstantinopolis, Kudüs ve Athos” başlıklı üç oturumla devam etti. Bu oturumlarda dokuz bilim adamı bildiri sundu.