Ana Hatlarıyla Bizans Mimarlık Tarihi Yaz Okulu16-27 Temmuz 2020

Yaz Okulu

Bizantolog. Koç Üniversitesi-Stavros Niarchos Vakfı Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM) işbirliği ile üyeleri için “Ana Hatlarıyla Bizans Mimarlık Tarihi” isimli bir online eğitim programı düzenlenmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan ve üyemiz olan Dr. Bilge Ar tarafından yürütülecek yaz okulunda Bizans materyal kültürünün önemli bir parçası olarak Bizans mimarlığı hakkındaki temel konulara giriş yapılacak ve Bizans mimarlık tarihi disiplini içerisinde ele alınan çeşitli problemler tartışmaya açılacaktır.

Program

Ana Hatlarıyla Bizans Mimarlık Tarihi Yaz Okulu, dört ayrı online oturumda gerçekleştirilecek olan, toplamda 12 saatlik bir eğitim programıdır. Etkinlik, Bizans materyal kültürüne ilgi duyan tüm Bizantolog üyelerinin başvurusuna açıktır.

Yaz okuluna kabul edilen katılımcıların, 16, 20, 23 ve 27 Temmuz 2020 tarihlerinde 15.00-18.00 arasında Zoom uygulaması kullanılarak yapılacak olan online oturumların tümüne katılmaları beklenmektedir. Ayrıca, derslerin interaktif bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve etkin katılımın sağlanması için ders öncesinde katılımcılarla paylaşılacak olan okumaların yapılmış olması büyük önem arz etmektedir. Yaz okulunun birinci oturumunda Bizans mimarlığı konusuna giriş yapılacak, “Bizans mimarlığı nedir?” sorusuna yanıt aranacak, Bizans mimarlığının etkilendiği unsurlar incelenecek ve Geç Antik Çağ’daki mimari ortam üzerinde durulacaktır. İkinci oturum altıncı yüzyıldaki mimari dönüşüme ve Iustinianus dönemi imar faaliyetlerine ayrılmıştır. Yaz okulunun ikinci yarısında ise (üçüncü ve dördüncü oturumlar) Orta ve Geç Bizans dönemlerindeki mimari gelişmeler incelenecektir. Yaz okulu süresince kullanılacak olan materyaller eğitmen tarafından paylaşılacaktır.

Eğitim dili Türkçe olup program ücretsizdir.

27 Temmuz 2020 tarihinde tamamlanacak olan son oturumun ardından programın gereklerini sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Eğitmen

Dr. Öğretim Üyesi Bilge Ar, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde görev yapmaktadır. “İşgal Altındaki İstanbul’da Kentsel ve Mimari Ortam” başlıklı yüksek lisans tezini 2006 yılında, “Osmanlı Döneminde Aya İrini ve Yakın Çevresi” başlıklı doktora tezini ise 2014 yılında, bugün öğretim üyesi olarak çalışmakta olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Mimarlık Tarihi programında tamamladı.

2006 yılından itibaren çeşitli arkeolojik yüzey araştırmalarında ve kazı çalışmalarına mimarlık tarihçisi olarak incelemelerde bulunan Dr. Ar,. 2015-2016 yıllarında Dr. Jesko Fildhuth ile birlikte Alman Arkeoloji Enstitüsü – İstanbul ve İstanbul Teknik Üniversitesi ortaklığı ile gerçekleştirilen “Kırklareli, Yoğuntaş – Polos (Skopelos) Orta Bizans Dönemi Kale Yerleşimi Mimari ve Arkeolojik Yüzey Araştırması” çalışmasının eş başkanlığını üstlendi. Başlıca çalışma alanları Bizans mimarisi ve şehirciliği, Osmanlı mimarisi ve İstanbul’un işgal dönemi yıllarıdır.