Myra–Andriake Kazıları

GABAM, Aziz Nikolaos’un kenti Demre’deki “Myra – Andriake Kazıları” çerçevesinde Andriake liman bölgesinde yer alan Bizans dönemi kilise kazılarına, ortaya çıkartılan mimari kalıntıların belgelenmesi ve konservasyonu için finansal destek veriyor. Kazılar Myra kentinin antik limanı olan Andriake’de sürdürülmektedir. Kazıların Bizans ekibi, bu bölgede yer alan ve 5. – 6. yüzyıllara ait olduğu düşünülen üç adet bazilikal planlı kilisede çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kiliseler esas olarak Myra kentinde yer alan Aziz Nikolaos’ın haç merkezine gelen hacılar tarafından kullanılmıştır. Andriake B Kilisesi olarak adlandırılan yapıda kazı çalışmaları 2019 yılında tamamlanmış olup konservasyon çalışmalarına başlanmıştır.

Sagalassos’un ‘Prytaneion’u

Leuven Üniversitesi Sagalassos Arkeoloji Araştırma Projesi çerçevesinde, geçtiğimiz aylarda Sagalassos’un varsayılan Prytaneion’u ile ilgili mimari bir çalışma, GABAM desteğiyle gerçekleştirildi. Bu araştırma, MS 1. yüzyılın ikinci yarısı ila MS 7. yüzyıl başı arasında yapımının çeşitli aşamalarında ve işgal tarihi boyunca doğu Prytaneion cephesinin ve güney duvarının yapı malzemelerinin (yeniden) kullanımı, yapı teknikleri, süsleme ve görünümüne dair yeni bilgileri gün ışığına çıkardı. Saha çalışmaları, Prytaneion’da ve hemen çevresinde 2009, 2010, 2015, 2016 ve 2017’de gerçekleştirilen kazılar ile 1990’lar boyunca Üst Agora’da gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkartılan mimari parçaların belgelendirilmesine odaklandı.

Kadmeia Tepesi Kazıları, Thebes, Yunanistan

Bu çalışmanın amacı, her döneme ait belli başlı bulguların ilk kataloğunu derlemekti. Katalog, kazı sezonuna dair gelecekte yayımlanacak bir eserde kullanılmak üzere İngilizceye de çevrilecek. Antik Thebes kentinin Kadmeia olarak bilinen kalesindeki kazılar 2012 yılından beri sürmektedir. Kazılar, her tarihi dönemin idari ve siyasi gücünün merkezi olan kalenin orta kısmına odaklanmıştır. Doldurulmuş kısım, geç Osmanlı katmanlarından tarihöncesi (Miken) sarayın düzeyine kadar beş ila altı metrelik bir derinliğe ulaşmaktadır. Geç Antik ve Bizans katmanlarında ise çeşitli aşama ve durumda birçok laik ve dini bina bulunmaktadır. Kazı sezonu süresince ortaya çıkartılan tüm yapılar mimari planlarda titizlikle kaydedilmiştir.

Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi

Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY), çeşitli üniversitelerden bilim insanlarının yürüttüğü bağımsız bir projedir. Amacı, 19. yüzyıl başından beri Türkiye’de araştırmalar ya da kazılar aracılığıyla belgelenmiş tüm arkeolojik sit alanlarının kronolojik bir envanterini hazırlamaktır. Tarih öncesinden Bizans döneminin sonuna arkeolojik sitler ile ilgili temel bilgiler içeren açık kaynak sayısal bir portaldır. GABAM, Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde yani Likya, Pamphylia ve Kilikya’daki Bizans dönemi binalarının envanteri için destek sağlamaktadır. 2020’de tamamlanması planlanan envanter, Türkçe ve İngilizce olarak basılacak ve internet ortamında da yayımlanacaktır.

Rhodiapolis Piskoposluk Kilisesi Mozaik Restorasyonu ve Mimari Belgelemesi

GABAM Likya’nın önemli antik kentlerinden Rhodiapolis’te gerçekleştirilen kazılarda, kentin piskoposluk kilisesinin mimari kalıntılarının ve 104 metrekareyi bulan zemin mozaiklerinin konservasyon çalışmalarının ve mimari çizimlerinin yapılarak belgelenmesi için 2016 yılında finansal destek sağlamıştır. 2002 yılında başlanan kilise kazı çalışmaları 2016 yılında tamamlanmıştır. Erken Bizans mimarlığına ilişkin önemli veriler sunan kilise, kazı bilim ekibinin çalışmalarıyla yayına hazırlanmakta olup kitap GABAM tarafından yayımlacaktır.

Bizansçıların Buluşma Noktası: Bizantolog.org

Bizantolog.org Geç Antik  Çağ ve Bizans alanında çalışan öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar arasında iletişimi güçlendirmek amacıyla oluşturulmuş bilimsel bir sosyal ağdır. Girişim, yeni keşifler yapmayı ve bilgilerini akademik dünya ve kamuoyu ile paylaşarak farkındalık yaratmayı amaçlayan ve de bu dönemin kültürel mirasın korunmasında ve geleceğe aktarılmasında etkin bir rol almak isteyen bir grup lisansüstü öğrenci önderliğinde gerçekleştirilmektedir. Bizantolog.org, Geç Antik Çağ ve Bizans alanına dair akademik çalışmaları ve haberleri duyurmak ve ilgili taraflar arasında etkileşimi desteklemek amacıyla Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn gibi araçlardan da faydalanmaktadır. GABAM, Bizantolog.org web sitesinin kurulması ve sürdürülmesi için maddi destek sağlamıştır.

Küçükyalı ArkeoPark Projesi

2015 yılı sonbahar ve 2016 yılı yaz dönemlerinde Küçükyalı ArkeoPark’ta gerçekleştirilen arkeolojik kazılara ve alanda inşa edilmiş olan Kazı Evi – Ziyaretçi Merkezi’ne GABAM tarafından destek verilmiştir.