Zeynep Ahunbay

Sözlü Tarih Görüşmesi

Mekan: Beyoğlu/İstanbul Zamanı: 21 Kasım 2017 Süre: 54 dakika

1970’te İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden yüksek mühendis-mimar olarak mezun oldu. 1971’de asistan olarak atandığı İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsünde 1975’te doktorasını tamamladı. 1978’de York Üniversitesi’nden koruma konusunda yüksek lisans derecesi aldı. Emekli olduğu 2013 yılına İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2017’de 16. Vehbi Koç Ödülü’nü aldı.