1875 yılında İstanbullu Sermühendis Dimitriadis Efendi’nin sulu boya tekniğinde yapmış olduğu 28 metre uzunluğundaki Marmara Surları betimi, Müze-yi Hümayun’a verildiği 1917 yılından beri İstanbul Arkeoloji Müzeleri bünyesinde muhafaza edilmektedir. Araştırmacıların kullanımına açık olan bu önemli belgeyi daha geniş bir okur kitlesiyle buluşturmak amacıyla bu yayın hazırlanmıştır. Orijinal belgenin korunabilmesi için de aynı proje kapsamında rulonun bire bir röprodüksüyonu yapılarak Müze’ye teslim edilmiştir.