Isaura’da Bir Taş Ocağı Adası: Dana Adası’nın Bizanslı Taş Ustalarının İzinde / Günder Varinlioğlu (2019-2020)

Türkiye’nin güneyinde Isaura Kaba Kilikya’daki Dana Adası’nın (antik Pityoussa) kireçtaşı ocakları erken Bizans döneminde (MS 4. ila 8. yüzyıllar) Akdeniz’de bilinen en önemli yapı malzemesi kaynaklarındandır. Yeni imparatorluk başkentinin İstanbul’da kurulmasının ardından Akdeniz deniz ağlarının yoğunlaşmasıyla ortaya çıkan ekonomik gelişme ve inşaat alanındaki ilerlemeler, imparatorluk çapında daha önce görülmemiş bir yapı taşı talebi yarattı ve adaya yarar sağladı. Bu talebi karşılamak için Dana Adası’nda deniz yoluyla doğrudan malzeme ihraç edebilecek kapsamlı bir taş ocakçılığı endüstrisini destekleyen büyük bir yerleşim kuruldu. Doç. Dr. Günder Varinlioğlı tarafından yürütülen ve 2019-2020 döneminde desteklenen bu proje, yenilikçi disiplinler arası yöntemlerle taş çıkarma ve taşıma süreçlerini, üretim aşamalarını ve lojistiğini inceleyerek, bu taşocağının ve yerleşiminin gelişimini, kapasitesini ve Bizans dünyasının yoğun yapı taşı tedarikinde oynadığı rolü anlamayı amaçlıyor.

Doğu Girit’te Bizans Döneminde Hamamlar ve Yıkanma Kültürü / Natalia Poulou (2018-2019)

Loutres, Girit’in kuzeydoğusu kıyısında, Mochlos köyünün 1,1 km doğusunda ve Siteia’nın 33 km batısında bir sit alanıdır. Kuzeyindeki kıyının yakınında bir uçurumun üzerinde çalılarla kaplı bir alandır. 2014-2018 yılları arasında Selanik Aristotle Üniversitesi’nden Profesör Natalia Poulou başkanlığında bir ekip, arkeolojik sit üzerinde incelemeler gerçekleştirdi. Kazının başlıca ortağı, mimar ve Selanik Aristotle Üniversitesi Bizans Arkeolojisi Yardımcı Doçenti, Anastasios Tantsis idi. Kazı izinleri, Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı ile Lasithi Antik Eserler Kurulu tarafından sağlandı. GABAM 2018 sezonu boyunca kazılara mali destek sağladı.

Bizans Kapadokyası’nda Yerleşim Şekillerinin Sayısal Modellemesi ve Yorumu: Dereköy (Potamia) İncelemesi ve Ötesi / Tolga Uyar (2018-2019)

Bu proje kapsamında, daha önce ayrıntılı bir saha çalışması yürüttüğümüz bugünün Güzelöz ve Başköy köylerine denk gelen Dereköy’deki kayaya oyulmuş büyük Orta Çağ taşra yerleşiminde sistematik bir GIS belgeleme, sayısal harita ve 3D modelleme çalışması gerçekleştirildi. Pahalı ve ileri teknoloji araç gerece ve kayıt yöntemlerine erişimimiz olmadığından, projede sadece geleneksel etüt yöntemleri kullanılarak bütün yerleşimin olabildiğince eksiksiz bir kaydı oluşturuldu. 100’de fazla mezar, üçü büyük taş bina olan 36 kilise, 32 büyük şaraphane, iki değirmen ve çeşitli işlevlere sahip alanlar ölçülerek mimari resimleri elle çizildi ve yüzey seramikleri derlendi. Ancak duvar resimleri, mimari öğeler ve arkeolojik bulguların mekânsal, işlevsel ve zamansal özelliklere dair inceleme sırasında üretilen büyük miktardaki verinin etkili olarak işlenebilmesi uygun ve çağdaş sayısal yöntemler gerektiriyor.