GEÇİCİ PROGRAM

I        Genel Düzenleme: Bir Bizans Kilisesini Neler Meydana Getirir?

Jelena Bogdanović, Iowa Eyalet Üniversitesi

Bizans Kilisesinin Mimari Kuramsal Tasarımı (Parti) Olarak Kubbe

Bilge Ar, İstanbul Teknik Üniversitesi

Bizans Kilise Mimarisinin Dış Mekân Algısını Şekillendiren Etkiler Üzerine Düşünceler

Ivana Jevtić, Koç Üniversitesi

Geç Bizans Dünyasında Kilise Yapıları ile İçlerindeki Duvar Resimleri Arasında Bağlantı Kurmak   

 

II       Tasarım Çözümleri: İşlev Odaklı ve Yerel Geleneklerin Etkisinde

Maréva U, EPHE-PSL

Orta ve Geç Bizans Kiliselerinin Sundurma ve Revakları: Liminal Giriş Mekânlarının Mimarisi ve İşlevi Üzerine Gözlemler

Anastasios Tantsis, Selanik Aristoteles Üniversitesi

Bizans Kiliselerinde Galeriler ve Üst Kısımlar: Bizans Dini Mimarisinin Gelişimindeki Rolleri

 

III     Kilise Binasının İçinde ve Dışında Liturji

Christina Maranci, Tufts Üniversitesi

Ermeni Mimarlığını Anlamak İçin Litürjiden Yararlanmak: Kısa Bir Değerlendirme

Konstantinos T. Raptis, Yunanistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanlığı, Selanik Antik Eserler İdaresi

Bizans Şehrinin Vaiz Kürsüsü Olarak Katedral: Kamusal Alanda Litürjik Tören Alayları ve Ayinler

 

IV      Manastır Mekânı: Mensubiyet ve Hafıza

Fotini Kondyli ve Justin Mann, Virginia Üniversitesi

Dini Mensubiyetin Mimarisi: Orta Yunanistan’daki Bizans Manastır Topluluklarından Öğrendiklerimiz

Nebojša Stanković, Belgrad Üniversitesi (Sırbistan)

Bizans Kilisesinin Tasarım Sürecinde Mekânsal Hafıza: Katholikon Örneği

 

V       Konstantinopolis’e Has Mimari Üretim

Alessandra Ricci, Koç Üniversitesi

Marmara Bölgesi’nde Manastır Mekânları ve Ayinleri: Aziz Hayatları, Arkeoloji ve Mimarlık

Ayşe Ercan Kydonakis, Columbia Üniversitesi

Ermeni Mirası mı, Tarihyazımı Yanılgısı mı?

Konstantinopolis’in Orta Bizans Dönemi Mimarlığına Dair Yeni Bir Değerlendirme

 

VI      Mikro-gelişmeler ve Çeperler

Elif Keser-Kayaalp, Dokuz Eylül Üniversitesi

Tur ‘Abdin Kilise Mimarisi

Tassos Papacostas, King’s College Londra

Daimi İhtiyaçlara Kentsel ve Kırsal Cevaplar: Çağlar Boyunca İki Kıbrıs Siti

 

VII    13. Yüzyılda Seçmeci Üslup, Çeşitlilik ve Yeniden Yorumlama

Suna Çağaptay, Bahçeşehir Üniversitesi / Cambridge Üniversitesi

Bizans’ta Üretilmiştir: Laskarisler Dönemi Mimarisinin Seçmeci Üslubunu Yeniden Değerlendirmek

Nikos Kontogiannis, Koç Üniversitesi

1204 Sonrasında Ege Dünyasındaki Yapı Çeşitliliği ve Dini Çokseslilik

Tolga Uyar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Bizans Tarafından Selçuklu Anadolu’sunda “Üretilmiştir”: Kapadokya’nın On Üçüncü Yüzyıl Kaya Oyma Kiliseleri

 

Değerlendirmeler ve Kapanış Konuşması

Robert Ousterhout, Pensilvanya Üniversitesi (Emeritus)