Çalıştay organizatörleri: Ivana Jevtić, Nikos Kontogiannis ve Nebojša Stanković

Bu çalıştay, muhtelif elemanları (mimari, bezeme, tefriş), kullanımları (liturjik ya da diğer işlevler) ve çeşitli bağlamları ile Bizans dini yapılarını tartışmak üzere organize edilmiştir. Bu sayede, geleneksel olarak tüm bu özellikler bağımsız şekillerde ele alınıyor olsalar da, birbirleri arasındaki ilişkilerin detaylı bir incelemesini başlatmak ve dini amaçlar doğrultusunda üretilen mimari ve sanatsal ortamda çokça ihtiyaç duyulan bütünsel bir yaklaşım meydana çıkarmak istiyoruz. Yerleşmiş tipolojilere ek olarak, ancak deterministik yaklaşımlardan da kaçınarak, söz konusu yapıları artzamanlı ve multidisipliner bir perspektif içinde incelemeyi hedefliyoruz.

Çalıştay, burada çeşitli objektiflerden Orta ve Geç Bizans dönemlerinin mimari üretimini inceleyen, Bizans dünyasının farklı bölgeleri üzerine çalışan araştırmacıları bir araya getiriyor. Bu çalıştay, ayrıca yeni verilere ve/veya güncel araştırmalara dayanarak, Bizans mimarisinin yegane kaynağının İmparatorluğun başkenti olan Konstantinopolis olduğu düşüncesini de yeniden değerlendiriyor. Son olarak, “Bizans Milletler Topluluğu” içindeki çeşitli birimlerin, bir yandan kendi yerel uygulamalarını ve kimliklerini de korudukları bir yandan da birbirleriyle sürekli ilişki içinde oldukları süreçleri tartışmaya açmak istiyoruz. Kültürel yakınlıkların ve belirleyici özelliklerin iç içe geçmesiyle, bezerliklerin ortaya çıkışının izini sürmeyi ve Bizans’ta üretilmiştir diye nitelediğimiz ortak bir mimari geleneğin tanımlanmasına katkı sağlamayı umuyoruz.