12. AIECM3 Uluslararası Orta Çağ ve Modern Çağ Akdeniz Dünyası Seramik Kongresi12. AIECM3 Uluslararası Orta Çağ ve Modern Dönem Akdeniz Seramikleri Kongresi, 21-27 Ekim 2018 tarihlerinde Atina’da düzenlendi. Kongre, Atina Üniversitesi, Ulusal Helen Araştırma Vakfı ve Modern Çömlek Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirildi. Burada, karşılama resepsiyonu yapıldı ve Giritli bir çömlekçinin gösterisi yer aldı. Kongreye 19 ülkeden 170’in üzerinde uzman katıldı ve yapılan 101 sunum ve hazırlanan 60 poster, Orta Çağ, Osmanlı ve modern dönem seramikleri alanındaki son teknolojiye genel bir bakış sağladı. Katılımcılar, ayrıca Koç Üniversitesi’nden Nikos Kontogiannis ve meslektaşlarının Orta Çağ çanak çömlek üretimi konusunda çok yeni bir keşfe tanık olma fırsatı sunduğu Thebes ve Chalkis gezisine katıldılar. Atina Üniversitesi Tarih Müzesi’nde Arta kasabasında bulunan Osmanlı ve modern Avrupa seramikleri sergisi, uzmanların ve halkın ilgisini çekti.