Türkiye – Yunanistan Bizans Arkeolojisi AtölyesiGABAM, Girit’teki Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü (FORTH) ile ortaklaşa olarak 8 ila 9 Eylül 2017’de Antalya’da, Türkiye ve Yunanistan’dan Bizans arkeologlarını bir araya getiren iki günlük bir atölye çalışması düzenledi. Katılımcıların çoğu üniversitelerde çalışan genç akademisyenler ve devlet kurumları çalışanlarıydı. Oturumlar, Antalya’da Koç Üniversitesi Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED) gerçekleştirildi. Çalıştayın amacı, katılanların deneyimlerini paylaşmaları, her iki ülkedeki arkeolojik çalışmalar sırasında ortaya çıkan yöntemler, prosedürler ve problemlere dair konuşmaları, görüş ve planlarını ifade etmeleri, köprüler kurmaları ve uzun sürecek dostluklar yaratmaları için bir forum oluşturmaktı. Katılımcılar, saha arkeolojisi (üniversite kazıları, kurtarma kazıları, kamu altyapı projeleri ve araştırmaları için yapılan kazılar), Bizans anıtlarının restorasyonu ve arkeolojideki sayısal uygulamalar gibi alanlardaki çalışmalarının kısa sunumlarını yaptılar. Tüm oturumlarda, ilgili alanların kıdemli akademisyenler tarafından yönetilen canlı bir tartışma vardı.