Bizantolog Klasik Yunanca Yaz Okulu IIBizantolog Klasik Yunanca Yaz Okulu II

7 TEMMUZ  27 AĞUSTOS 2021

Yaz Okulu

Geç Antik Çağ ve Bizans alanında çalışan akademik çevre arasındaki iletişimi ve bağları güçlendirecek, etkileşimi ve işbirliğini artıracak bilimsel bir sosyal ağ oluşturmak üzere kurulmuş olan Bizantolog, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Koç Üniversitesi-Stavros Niarchos Vakfı Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM) işbirliği ile Bizantolog üyeleri için online Klasik Yunanca Yaz Okulu’nun ikincisini düzenleyecektir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kutlu Akalın tarafından yürütülecek olan Klasik Yunanca Yaz Okulu’nda Geç Antik Çağ ve Bizans alanında çalışan öğrencilere ve araştırmacılara Ortaçağ Bizans Yunancası için ihtiyaç duyacakları temel Klasik Yunanca eğitiminin verilmesi hedeflenmektedir.

2020 yılında düzenlenen ve Bizantolog Youtube kanalında yayımlanan Klasik Yunanca Yaz Okulu’nun devamı olan Klasik Yunanca  Yaz Okulu II’de Bizans dönemi metinlere de yer verilecektir.

Program

Bizantolog Klasik Yunanca Yaz Okulu II, 8 hafta boyunca devam edecek toplam 40 saatlik yoğun bir eğitim programıdır

Yaz okulu programı 2020 yılında düzenlenmiş olan Klasik Yunanca Yaz Okulu’nu başarıyla tamamlamış olma veya Haziran ayında düzenlenecek seviye sınavında başarılı olma koşulu aranacaktır. 

Haftada üç gün (Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 9:00-11:00 saatleri arasında) Zoom uygulaması kullanılarak yapılacak olan online derslere katılım zorunludur.

İnteraktif bir şekilde gerçekleştirilecek online dersler sırasında yapılacak egzersizler ve verilecek ödevler öğrenme sürecinin önemli bir parçasını oluşturacaktır. Eğitimde kullanılacak materyaller eğitmen tarafından sağlanacaktır.

Online derslerin video ve ses kaydı alınarak Bizantolog Youtube kanalına yüklenecek ve katılımcıların ders tekrarı yapmalarına imkân sağlanacaktır.

Eğitim dili Türkçe olup program ücretsizdir.

7 Temmuz 2021’de başlayacak ve 27 Ağustos 2021’de tamamlanacak olan programın sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara başarı belgesi verilecektir.

Eğitmen

Dr. Öğretim Üyesi Kutlu Akalın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü’nde görev yapmaktadır.

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede Tarih Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 

Doktora eğitimine ABD’de Princeton Üniversitesi’nde devam etmiş ve “Co-Existence and Persecution: Sixth-Century Constantinople according to John of Ephesus” başlıklı doktora tezini Peter Brown danışmanlığında tamamlamıştır.

Geç Antik Çağ ve Bizans tarihi alanındaki çalışmalarının yanı sıra Latince, Klasik Yunanca ve Klasik Süryanice eğitimleri vermektedir.