ANASAYFA

KOÇ ÜNİVERSİTESİ – STAVROS NIARCHOS VAKFI, GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (GABAM), Türkiye’de Geç Antik Çağ ve Bizans dönemi sanatı, tarihi ve arkeolojisi konularında bilimsel araştırma ve etkinliklerde bulunmak, bu alandaki çalışmaları desteklemek ve ilgili bilim disiplinlerine katkıda bulunmak amacıyla Koç Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. 

GABAM HAKKINDA

GABAM, Bizans çalışmaları konusunda önemli bir potansiyeli barındıran İstanbul kentinde yer almaktadır. Türkiye’de Bizans araştırmaları konusunda kurulan ilk merkez olan GABAM, kuruluş amacı doğrultusunda bilimsel araştırma projelerini destekler, doktora ve doktora sonrası araştırma bursları verir, bilimsel toplantılar düzenler, ilgi alanında bilimsel yayınlar yapar ve ülkemizin kültürel zenginliğinin önemli bir kısmını oluşturan Bizans dönemi kültürel varlığının korunması ve tanıtılması ile ilgili çalışmalar yürütür.
Detaylı Bilgi