Ayşe Çaylak Türker

Sözlü Tarih Görüşmesi

Mekan: Çanakkale Zamanı: 14 Aralık 2022 Süre: Hazırlanıyor

1992’de Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde 1996’da tamamladı. Doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden 2004’te aldı. Doktora programı sırasında Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaya başladı. 2004’ten beri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde öğretim üyesi olarak görevini sürdürüyor.