Bizantolog Klasik Yunanca Yaz OkuluBizantolog Klasik Yunanca Yaz Okulu

16 HAZİRAN  6 EYLÜL 2020

Yaz Okulu

Geç Antik Çağ ve Bizans alanında çalışan akademik çevre arasındaki iletişimi ve bağları güçlendirecek, etkileşimi ve işbirliğini artıracak bilimsel bir sosyal ağ oluşturmak üzere kurulmuş olan Bizantolog, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Koç Üniversitesi-Stavros Niarchos Vakfı Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM) işbirliği ile Bizantolog üyeleri için online Klasik Yunanca Yaz Okulu düzenleyecektir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kutlu Akalın tarafından yürütülecek olan Klasik Yunanca Yaz Okulu’nda Geç Antik Çağ ve Bizans alanında çalışan öğrencilere ve araştırmacılara Ortaçağ Bizans Yunancası için ihtiyaç duyacakları temel Klasik Yunanca eğitiminin verilmesi hedeflenmektedir.

Program

Bizantolog Klasik Yunanca Yaz Okulu, 12 hafta boyunca devam edecek toplam 72 saatlik yoğun bir eğitim programıdır. Başlangıç seviyesi bir program olup katılımcıların önceden Yunanca dersi almış olmaları koşulu bulunmamaktadır. 

Haftada üç gün sabah saatlerinde Zoom uygulaması kullanılarak yapılacak olan online derslere katılım zorunludur. İnteraktif bir şekilde gerçekleştirilecek online dersler sırasında yapılacak egzersizler ve verilecek ödevler öğrenme sürecinin önemli bir parçasını oluşturacaktır. Eğitimde kullanılacak materyaller eğitmen tarafından sağlanacaktır. Online derslerin video ve ses kaydı alınarak Bizantolog Youtube kanalına yüklenecek ve katılımcıların ders tekrarı yapmalarına imkân sağlanacaktır.

Eğitim dili Türkçe olup program ücretsizdir.

16 Haziran 2020 tarihinde başlayacak ve 6 Eylül 2020 tarihinde tamamlanacak olan programın sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara başarı belgesi verilecektir.

Eğitmen

Dr. Öğretim Üyesi Kutlu Akalın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü’nde görev yapmaktadır. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede Tarih Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 

Doktora eğitimine ABD’de Princeton Üniversitesi’nde devam etmiş ve “Co-Existence and Persecution: Sixth-Century Constantinople according to John of Ephesus” başlıklı doktora tezini Peter Brown danışmanlığında tamamlamıştır.

Geç Antik Çağ ve Bizans tarihi alanındaki çalışmalarının yanı sıra Latince, Klasik Yunanca ve Klasik Süryanice eğitimleri vermektedir.