Bizans Dönemi müzik aletlerine dair makaleler, görseller ve resimli bir sözlük. Kitapta, dönemin görsel kaynakları ve edebiyetındaki temsillerinden yola çıkarak Orta ve Geç Bizans dönemlerindeki müzik aletleri ve bunların törenlerdeki kullanımlarının ele alındığı makalelerle beraber yüzden fazla renkli görsel yer almaktadır. Kitabın yazarları Bizans kaynaklarında müzik aletlerini araştırarak bunların Bizans kültürünün belirli alanları için taşıdıkları önemi değerlendiriyorlar. Bu yayın için özel olarak hazırlanan Bizans müzik aletlerine ilişkin bir sözlük ve eşlik eden çizimler bu konuda önemli bir kaynak sunmaktadır.