İlber Ortaylı

Sözlü Tarih Görüşmesi

Mekan: Beşiktaş/İstanbul Zamanı: 13 Aralık 2022 Süre: Hazırlanıyor

1969’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini Chicago Üniversitesi Tarih Bölümünden 1970’te aldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yürüttüğü doktora çalışmalarını 1974’te tamamladıktan sonra 1982’ye dek aynı fakültede öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1989-2002 arasında tekrar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde görev yaptıktan sonra 2002’den itibaren Galatasaray Üniversitesinde ve 2004’ten itibaren MEF Üniversitesinde konuk öğretim üyesi olarak görev yapıyor.