GABAM Konuşmaları 15GABAM Konuşmaları 15: Bizans Mimarisinde Şelçuklu İzleri (13. Yüzyıl) Yeni Gözlemler

Konuşmacı: Neslihan Asutay-Effenberger (Ruhr Üniversitesi, Bochum)

Konuşma katılıma açık olup konuşma dili Türkçe olacaktır.